Letselschade

Letselschade is lichamelijke en of geestelijke schade die u kunt oplopen na een ongeval. Als u betrokken bent bij een auto-ongeluk en daarbij letsel heeft opgelopen heeft u vaak recht op schadevergoeding.

Een schadevergoeding na een auto-ongeluk bestaat uit twee delen. Ten eerste de materiële schade en ten tweede de immateriële schade. Deze immatieriele schade houdt verband met het letsel dat u heeft opgelopen.

Letselschade auto-ongeluk bestaat uit:

  • Smartengeld (Vergoeding voor lichamelijke/geestelijk leed)
  • Kosten medisch herstel na auto-ongeluk
  • Kosten advocaat of belangenbehartiger
  • Inkomstenderving i.v.m. verzuim
  • Afname recht op sociale voorzieningen
  • Kosten uitbesteding huishouden
  • Reiskosten i.v.m. auto-ongeluk
Auto-ongeluk.. schadevergoeding aanvragen? Als u een schadevergoeding na een auto-ongeluk wilt aanvragen kunt u contact opnemen via het mailformulier. Binnen 24 uur nemen we contact met u op. Samen bespreken we uw situatie en recht op schadevergoeding m.b.t. uw auto-ongeluk.

Gratis juridisch advies!